Stopp Oljeletinga-demonstrasjoner

Fredag 11. november ble det arrangert markeringer i regi Stopp Oljeletinga i Trondheim og Oslo, hvor det ble fremlagt krav om 1) umiddelbar stans i oljeleting i norsk sokkel og 2) rettferdig omstilling. Flere medlemmer og styremedlemmer fra Legenes klimaaksjon var til stede i begge byene og holdt appeller. Budskapet rettet mot regjeringen var klinkende klart: Oljeleting er uansvarlig og utgjør en enorm trussel mot verdens befolkning – Den er vår største helsetrussel akkurat nå!

Hvorfor har leger laget sin egen klimaaksjon? Fordi klimakrisen også er en helsekrise. Luftforurensning fra olje, kull og gass bidrar til nesten hvert 5. dødsfall på verdensbasis, og CO2-utslipp fra olje, kull og gass er det suverent største bidraget til klimaendringer. Med dagens politikk risikere vi en oppvarming på nesten 3 ˙C, og helsekonsekvensene svimlende store.

Knut Mork Skagen, styreleder, Trondheim

(Om ikke-voldelig sivil ulydighet) I situasjonen vi befinner oss i er det helt avgjørende å kjenne på om vi kan sitte stille å se på, og samtidig fortelle våre venner og familie av vi elsker dem. Det er vår rett, og vår plikt, å være ulydig når vi motvillig blir tvunget til å delta i klimaødeleggelsen.

Frida Steinbakk, medlem, Oslo

Kreditering av bilder fra Trondheim: Anne Klenge (Stopp Oljeletinga)