Norge lanserer klimaforpliktelser på helsefeltet

I en kronikk i Dagsavisen 9.11 etterlyser styreleder i Legenes klimaaksjon Knut Mork Skagen og styrenestleder Elisabeth Tran et synlig og forpliktende engasjement for klimasaken fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Samme dag kom den gledelige nyheten fra departementet at de slutter seg til klimatoppmøtets helseprogram. Departementet tar dermed initiativ til en ny risiko- og sårbarhetsanalyse av helsekonsekvenser av klimaendringer nasjonalt. De planlegger også å etablere et veikart mot en klimanøytral helsesektor, som vil være i tråd med helseforetakenes mål om karbonnøytralitet innen 2045, og nasjonale mål om det samme innen 2050.

Dette er initiativ som Legenes klimaaksjon ønsker hjertelig velkommen. Samtidig er det bekymringsfullt at det planlagte veikartet skal «tentativt» stå ferdig i 2023. En realistisk plan forutsetter at de største kuttene tas så tidlig som mulig, og regjeringens mål om 55% innen 2030 må ansees som et minimum. Det haster med å komme i gang.