Vi støtter klimaaktivistene

I dag 25. september krever unge mennesker verden over rettferdighet i klimaarbeidet, under den digitale parolen #FightClimateInjustice.

– Under pandemien har det globale samfunnet vist stor evne til omstilling. Hvis liv og helse skal stå i front i gjenoppbygging av samfunnsøkonomien, må tiltak som motvirker klimaendringer, naturødeleggelse og sosial ulikhet prioriteres høyest, sier Knut Mork Skagen, leder i Legenes klimaaksjon.

– Derfor støtter vi de som aksjonerer og streiker denne uken. En rask, radikal, og rettferdig omstilling i klimagassutslipp og energiproduksjon er nødvendig for å verne om liv og helse og sikre livsgrunnlaget til framtidige generasjoner, sier Skagen.