#HealthyRecovery

Helse må prioriteres ved gjenoppbygging av samfunnet og økonomien etter COVID-19! Den samme helse som henger uløselig sammen med tilstanden til planeten vi bor på.

I dag har over 350 helseorganisasjoner, som til sammen representerer ca 40 millioner helseprofesjonelle, sendt en felleserklæring til G20-lederne. Samtlige krever at gjenoppbyggingen etter COVID-19 fundamenteres i hensyn til helse, rettferdighet, og framtidens klima og miljø. Krisen byr på en sjelden mulighet til å vende offentlige investeringer bort fra forurensende og helseskadelig teknologi, i en retning som i større grad verner om menneskenes og planetens helse.

Brevet kan leses i sin helhet på https://healthyrecovery.net. Legenes klimaaksjon har naturligvis skrevet under; brevet har også støtte fra blant andre Verdens legeforening (WMA) og International Council of Nurses.