Aksjonærforslag ved Equinors generalforsamling

Den 14. mai i år holdt Equinor generalforsamling, og det var seks aksjonærforslag som omhandlet Equinors særlige klimaansvar. I tillegg til et forslag fra Bente Marie Bakke, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, kom det aksjonærforslag fra Gro Nylander på vegne av Legenes klimaaksjon. I konklusjonen skriver hun følgende:

Som aksjonær og lege ber jeg på vegne av Legenes klimaaksjon om at Equinors generalforsamling vedtar følgende:

Helseeffekter av global oppvarming pga fossil energi tas hensyn til i selskapets videre strategi.
Leting etter mer olje opphører, både i inn- og utland.
Forsert utfasing av produksjon og salg av olje/gass, parallelt med en mangedoblet satsing på fornybar energi.
Raskest mulig kutt i klimagassutslipp forårsaket av Equinors virksomhet i inn-og utland, slik det i følge FNs klima-panel, er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2°C.

Bildet over er fra Besteforeldrenes klimaaksjon, og ble tatt i anledningen Gro Nylanders innlegg på Equinors generalforsamling i 2019.