Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.I 2019 signerte 1140 leger og legestudenter oppropet “Leger krever klimahandling nå!” Oppropet ble levert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i forkant av FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).


Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.