Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.


Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.

Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Høringssvar til Klimakur 2030
Uncategorized

Høringssvar til Klimakur 2030

Av 12/05/2020 0
Interimstyret til Legenes klimaaksjon har levert høringssvar til Klimakur 2030. Vi har flere kommentarer som angår de spesifikke helsemessige
Legepensjoner ut av fossile investeringer
Uncategorized

Legepensjoner ut av fossile investeringer

Av 24/04/2020 0
Danske Læger for Klimaet har sørget for at Lægernes Pension & Banks generalforsamling skal stemme over
Vi har levert oppropet!
Uncategorized

Vi har levert oppropet!

Av 29/11/2019 0
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte tirsdag en delegasjon bestående av tidligere sosial-, justis- og miljøvernminister for
1 7 8 9

#klimaresept

Klimareseptene er våre oppsummeringer av forskningsbaserte råd og anbefalinger for hvordan man kan kombinere helsearbeid med innsats for et levelig klima.