Engasjer deg lokalt og nasjonalt

#klimaresepter for helsepersonell

Engasjer deg lokalt og nasjonalt

Klimakrisen løses ikke i helsevesenet. Det er et viktig og nødvendig mål å gjøre helsevesenet like klimanøytralt som alle andre virksomheter, men realiteten er at både lokale og internasjonale samfunnsstrukturer er bygd på et fundament av fossil energi. Til tross for avtaler og løfter var 2018 og 2019 de to årene med hittil høyeste CO2-utslipp på verdensbasis.

Meld deg inn i en organisasjon eller nettverk for helsepersonell

Det finnes nå en rekke sammenslutninger av helsepersonell som arbeider med helse og klima. Noen har hovedvekt på faglig utveksling, mens andre er mer preget av aksjonsvirksomhet. Foruten vår egen organisasjon kan det også nevnes:

Clinicians for Planetary Health

BMJ Divestment Campaign

Doctors for XR

Health Care Without Harm (åpen for legesentre/helseinstitusjoner)

Sett deg inn i offentlige klimaplaner

Aktivisme forutsetter kunnskap, både om globale og lokale forhold. Å kreve kutt i klimagassutslipp er en begynnelse, men det må forankres i konkrete planer. Aktuelle kilder til informasjon om dette er:

Klima- og miljødepartementets oversiktsside om norske klimatiltak

Hvordan får vi opp farten?, Klimastiftelsens rapport fra 2019

Kommunens klimaplaner – tilgjengelig hos den enkelte kommune

Skriv leserinnlegg eller delta i aksjoner

Ifølge Kantars klimabarometer fra 2019 har norske velgere to hovedprioriteringer ved valget: klimaendringer og helse. Å synliggjøre at disse er to sider av samme sak kan sette fart i den politiske utviklingen. Det trenges kvalifiserte helsefaglige stemmer i den offentlige debatten som kan kommunisere realiteten om at klimakrisen også er en helsekrise.

Ønsker du å skrive innlegg eller arrangere en aksjon på vegne av Legenes klimaaksjon? Ta kontakt!