Legenes klimaaksjon i medier

Legenes klimaaksjon har siden nyttårsskiftet formidlet i Dagens Medisin og i Bergens Tidende. «Norsk helsevesen er en klimaversting», skriver medlem Ellen Rygh, Styremedlem Matilla Færevåg Berger og Styreleder Sara Soraya Eriksen i Dagens Medisin den 3.januar 2024. De tar til orde for viktigheten av at politikere har kunnskap om og følger opp klimaarbeid i kommunehelsesektoren. Denne teksten var en en oppfølging til inntrykksrapporten vi publiserte i høst. Les gjerne hele innlegget her.

I Bergens Tidende den 16.januar svarer Styremedlem Matilla Berger, Medlem Ynge Kiserud, Styreleder Sara Soraya Eriksen og Medlem Lisbet Sviland på påstander fra kollega Halvor Næss. Næss tar til orde for at vi som helsepersonell i større grad bør vektlegge de negative helsekonsekvensene av tiltakene. Han drar parallellen til at leger må vurdere effekten opp mot bivirkninger av medisinsk behandling. I vårt debattinnlegg «Jo, klimakrisen er en helsekrise» tar vi til orde for at klimaendringer er den største folkehelsetrusselen, men også den største muligheten for å endre sosiale og miljømessige faktorer som påvirker helsen vår. «Verdenssamfunnet, helsepersonell inkludert, må gripe denne muligheten». Les gjerne hele innlegget her.

Forsidebilde øverst av Maria Koijck/Sykehusinnkjøp HF.