Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling

Den 11. mai avholdes det generalforsamling i Equinor. Den norske stat, med eierandel på 67%, er fortsatt hovedaksjonær. Selskapet besitter store ressurser i form av kunnskap, personale og kapital, og har en fantastisk mulighet til å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av framtidens energiløsninger. Equinors bærekraftsrapport for 2020 vitner midlertid om at de fortsetter uforstyrret med kjernevirksomheten. I 2026 planlegges det for at 4% av selskapets energiproduksjon skal være fra fornybare kilder, mens 41% vil stamme fra gass, og 55% fra olje.

Gro Nylander har, i år som i fjor, levert aksjonærforslag til årets generalforsamling på vegne av Legenes klimaaksjon. Målet er at Equinor, og staten som eier, skal ta fullt og helt ansvar for å bygge en bærekraftig framtid. Det innebærer å

  • slutte med leting etter nye olje- og gassfunn
  • mangedoble investeringen i fornybar energi
  • bedre selskapets EGS-profil
  • redusere framtidig risiko

Her er forslaget i sin helhet:

AKSJONÆRFORSLAG TIL EQUINORS GENERALFORSAMLING 2021

Overskrifter om svingende, men nedadgående inntjening for Equinor gjør inntrykk på selskapets aksjonærer: Ifølge SSB var statens inntekt fra olje i 2020 den laveste siden 1999 og over en halvering fra året før.

 Norges CO2 utslipp ble redusert noe i 2020, primært p.g.a Covid 19- pandemien. Reduksjonen går imidlertid alt for langsomt, blant annet p.g.a. Equinors selskapspolitikk. Det handler om selskapets EGS profil (for Environmental, Governance, Social), altså både miljø-og klimaprofil, styresett og sosialt ansvar.

Som lege har man en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. I følge verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift, The Lancet, er global oppvarming den største trussel mot verdens folkehelse i det 21. århundret. Klimakrisen er en helsekrise.

Som Equinor-aksjonær, norsk borger,  og representant for Legenes klimaaksjon inviteres generalforsamlingen – inklusive staten som hovedaksjonær – til å stemme for følgende aksjonærforslag:

1. All leting etter nye olje-gass-funn opphører.

Ledelsen erkjenner at oljevirksomheten allerede er en «sunset industry».

2. Equinor mangedobler sin grønne investering.

Ledelsen tar inn over seg klimakatastrofen som truer oss alle, ikke minst kommende generasjoners helse og levekår over hele verden.

3.  Equinor bedrer sitt omdømme ved å styrke selskapets EGS-profil kraftig.

Ansvaret for klodens fremtid vektlegges fremfor kortsiktig inntjening.

4. Equinor reduserer sin risiko for fremtidige søksmål.

Kfr. idømte erstatninger og forlik i 100 milliardklassen for tobakk industri og farmasøytiske opoid-produsenter i USA, som fortsatte sin virksomhet etter at man var kjent med helserisikoen.

 

Høvik, 12. april 2021

Med vennlig hilsen Gro Nylander

Gro Nylander, aksjonær i Equinor, lege dr. med.

Spesialist i fødselshjelp, gynekologi, medisinsk genetikk

Initiativtakergruppen for Legenes klimaaksjon

Styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Faglitterær forfatter

Kommandør av St. Olavs Orden