Fossilfrie investeringer i Legeforeningen

I februar leverte medlemmer i Legenes klimaaksjon et saksforslag til Legeforeningens landsstyre 2021, om at foreningens investeringer bør trekkes ut av fossil industri.

Å trekke investeringer ut av et markedsområde er en kjent og effektiv metode for å gjøre den aktiviteten det gjelder mindre sosialt akseptabel, og er tidligere brukt i arbeid mot tobakksindustri og våpenindustri. På engelsk omtales dette virkemiddelet som divestment. Tusenvis av organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og selskaper over hele verden har de siste årene valgt å trekke kapitalen de forvalter helt eller delvis ut av fossil energi, til sammen over 14 tusen milliarder amerikanske dollar.

Verdens legeforening har siden 2016 anbefalt sine medlemsforeninger å flytte sine investeringer fra fossile til fornybare energiselskaper. Den britiske legeforeningen BMA fattet et slikt vedtak allerede i 2014, og den amerikanske legeforeningen (AMA) vedtok å trekke sine investeringer ut av fossile energiselskaper i 2018. Tidsskriftet British Medical Journal lanserte «The BMJ divestment campaign» i 2020. Kampanjen oppfordrer både helsepersonell og helseorganisasjoner til å «investere i menneskeheten» i stedet for i helseskadelig industri.

Legeforeningens investeringer

Legeforeningens kapitalforvaltning har en markedsverdi på litt over kr 700 millioner, med en aksjeandel på 20%. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har nær 5 milliarder investert i aksjer, rentebærende papirer og eiendomsfond.

Både Legeforeningens og SOPs investeringer er underlagt etisk screening. Alle porteføljer er screenet for verdipapirer som er relatert til landminer, klasebomber, atomvåpenindustri og tobakk. De er også underlagt FNs 10 Global Compact-regler, som utelukker de mest forurensende aktørene i fossil industri, men ikke fossile virksomheter på generell basis. De vil for eksempel ikke nødvendigvis utelukke selskaper som Saudi Aramco, Gazprom, Rosneft, BP, Lukoil, og Total, som til sammen besitter fossile reserver tilsvarende 181.000 gigatonn CO2e – over 3000 ganger Norges årlige nasjonale utslipp.

Vårt forslag

Det største enkelttiltaket Legeforeningen kan gjøre for klimasaken er å trekke sine investeringer ut av fossil industri. Dette vil være etisk riktig. Legeforeningen skal ikke tjene på helseskadelig virksomhet. Dette vil være helsepolitisk riktig. Det sender et tydelig signal om at utvinning og forbrenning av fossil energi har alvorlige helsekonsekvenser for global helse, og at klimakrisen er en helsekrise. Dessuten vil det være et viktig steg mot klimavennlig drift, og dermed iverksetting både av Legeforeningens egen klimaresolusjon, og WMAs erklæring fra 2016.