Høring om helsevesenets klimautslipp

Den 20. april arrangerte Stortingtes helse- og omsorgskomite høring om representantforslaget om å utarbeide en klimaplan for helsevesenet. Styreleder Knut Mork Skagen og styremedlem Erlend Aasheim deltok på vegne av Legenes klimaaksjon, og det ble også holdt innlegg fra Den norske legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Grønt helsevesen.

Legenes klimaaksjon støtter forslaget om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsesektoren. Vi mener at følgende punkter er avgjørende for at en slik plan skal ha nok gjennomslagskraft:

  • Planen må være helhetlig, og omfatte både kommunale og spesialisthelsetjenester, samt klinisk virksomhet og andre aktører, i tillegg til infrastruktur i sykehusene.
  • Planen må beskrive konkrete, målbare og ambisiøse utslippsmål.
  • Planen må forholde seg til Norges internasjonale forpliktelser, og helsesektorens muligheter til å bidra til reduksjoner i klimagassutslipp utenfor landets grenser.

Høringsinnspillene kan leses på Stortingets hjemmesider. De virkelig engasjerte kan se høringen i opptak her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/N-202/04/20/N-202-20210420-102508.mp4&msid=292&dateid=10004571