Vi har levert oppropet!

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte tirsdag en delegasjon bestående av tidligere sosial-, justis- og miljøvernminister for Høyre, Wenche Frogn Sellæg, tidligere helseminister for Ap, Werner Christie, leder av Klima=Helse, Elisabeth Tran, og to av våre initiativtakere, Gunnar Kvåle og Knut Mork Skagen.

Vi ble godt tatt imot av stortingspresidenten, som tok seg tid til å diskutere bakgrunnen for aksjonen. Oppropet med nærmere 1200 signaturer ble levert til leder for Energi- og miljøkomitéen Ketil Kjenseth. Flere av komitémedlemmene reiser om få dager til COP25-forhandlingene i Madrid.

Aksjonen lever videre, og flere har skrevet under også etter overleveringen!

Leave a Comment