Venteside

I 2019 signerte 1140 leger og legestudenter oppropet “Leger krever klimahandling nå!” Oppropet ble levert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i forkant av FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).

I løpet av første del av 2020 vil Legenes klimaaksjon opprettes som en medlemsbasert organisasjon. Formålet vårt er å være et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.

I mellomtiden har et interimstyre levert høringssvar til Klimakur 2030. Med grunnlag i aksjonen ble det også fremmet et aksjonærforslag på Equinors generalforsamling 14. mai.

Ønsker du mer informasjon kan du skrive til oss i kontaktskjemaet nedenfor, eller følge med på Facebook-siden vår.