Verv en kollega

Kjenner du en – eller flere – kollegaer som kunne tenke seg å bli medlemmer i Legenes klimaaksjon?

Her er en tekst du kan kopiere og bruke som utgangspunkt til en epost:

Hei!

Jeg er medlem i Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er både vår største trussel mot global helse og vår største mulighet. Helsepersonell har en sentral rolle i å beskytte helsen til de som lever nå og i framtiden. Legenes klimaaksjon ble stiftet juni 2020 for å samle helsepersonell i en partipolitisk uavhengig innsats mot helseskader som skyldes global oppvarming.

Din innsats som privatperson og profesjonsutøver gjør en forskjell. Som medlem formidler du med å formidle de helsemessige konsekvenser av klimakrisen, og med å vise fram helsearbeideres engasjement for en friskere befolkning og planet.

Medlemsskap er åpen for alle helsepersonell og helsefagstudenter. Bli medlem!

Fortsatt i tvil? Her kan du lese tre gode grunner til å melde deg inn i Legenes klimaaksjon.